Datauttag

 

usb_001

Vi ser gärna att datamaterialet i SAVa-projektet utnyttjas i största möjliga utsträckning. Även externa forskare är välkomna att ansöka om uttag ur vårt material. För att skydda försökspersonernas integritet och undvika potentiella konflikter har vi utarbetat riktlinjer för hur ett sådant datauttag ska ske. Ladda ner pdf-filen med riktlinjerna här.

För att ansöka om datauttag, kontakta Pär Hedberg (par.o.hedberg@regionvastmanland.se).