Medarbetare

people_001

Styrgrupp

 • Pär Hedberg, sammankallande
  Docent, lektor och överläkare vid Fysiologkliniken Västerås och Centrum för Klinisk Forskning Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus, Västerås
  E-post: par.o.hedberg@regionvastmanland.se
 • Jerzy Leppert
  Professor vid Centrum för Klinisk Forskning Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus, Västerås
  E-post: jerzy.leppert@regionvastmanland.se
 • Emelie Condén
  Leg. sjuksköterska, med.dr. och lektor vid Mälardalens högskola och Centrum för Klinisk Forskning Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus, Västerås
  E-post: emelie.conden@regionvastmanland.se
 • Philippe Wagner
  Med. dr och biostatistiker vid Centrum för Klinisk Forskning Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus, Västerås
  E-post: philippe.wagner@regionvastmanland.se
 • Åke Tenerz
  Med.dr. och överläkare vid Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås
  E-post: ake.tenerz@regionvastmanland.se