Pågående delprojekt

project_001


Utvärdering och vidareutveckling av diagnostiska kriterier för avvikande fyllnad av vänster kammare

Huvudprövare: Jonas Selmeryd, doktorand, Fysiologkliniken Västerås, E-post: jonas.selmeryd@regionvastmanland.se.
Medprövare: Pär Hedberg, docent, Fysiologkliniken Västerås; Jerzy Leppert, professor, Centrum för Klinisk Forskning Uppsala universitet, Västerås

Hjärtsvikt med nedsatt pumpfunktion (HFrEF) är en typ av hjärtsvikt som är väldefinierad och där vi vet hur vi ska göra med diagnostik och behandling. Påvisande av nedsatt EF vid ultraljudsundersökning av hjärtat är en hörnsten i diagnostiken. En alternativ form av hjärtsvikt är hjärtsvikt med bevarad pumpfunktion (HFpEF), vilket är en hjärtsviktsform som blir allt vanligare. Här pumpar hjärtat bra, men hjärtat fyller sig på ett avvikande sätt. Kring denna typ av hjärtsvikt är kunskaperna betydligt mindre och dess diagnostiska kriterier är fortfarande under utveckling. Detta projekt avser att utvärdera tidigare publicerade riktlinjer för hur vänster kammares fyllnad ska bedömas och försöka vidareutveckla dessa kriterier.


Vänster förmaks storlek och funktion i hälsa och sjukdom – referensvärden och prognostisk betydelse

Huvudprövare: Pär Hedberg, docent, Fysiologkliniken Västerås, E-post: par.o.hedberg@regionvastmanland.se.
Medprövare: Jonas Selmeryd, doktorand, Fysiologkliniken Västerås; Jerzy Leppert, professor, Centrum för Klinisk Forskning Uppsala universitet, Västerås

Hjärtsvikt är ett ökande folkhälsoproblem. Nedsatt pumpfunktion i vänster kammare, oftast mätt som nedsatt ejektionsfraktion (LVEF), är en typ av hjärtsvikt som lätt diagnosticeras med hjälp av ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi). En alltmer vanlig typ av hjärtsvikt karaktäriseras dock istället huvudsakligen av en störd fyllnadsfunktion i vänster kammare, men med bevarad LVEF. Denna typ av hjärtsvikt (HFpEF) har en betydligt mer komplex patofysiologi och dess diagnostiska kriterier är fortfarande under utveckling. Tidigare studier indikerar att vänster förmak spelar en central roll vid HFpEF. Syftet med detta projekt är att undersöka olika aspekter av vänster förmaks egenskaper i hälsa och sjukdom.


Prognostiskt värde av screening med multipla kardiovaskulära proteinmarkörer hos patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt och perifer artärsjukdom

Huvudprövare: Emma Skau, doktorand, Fysiologkliniken Västerås, E-post: emma.skau@regionvastmanland.se.
Medprövare: Pär Hedberg, docent, Fysiologkliniken Västerås; Jerzy Leppert, professor, Centrum för Klinisk Forskning Uppsala universitet, Västerås

Kardiovaskulär sjukdom är den dominerande orsaken till död och sjuklighet i den västliga världen. Kliniska och biokemiska riskfaktorer/prediktorer som nu används i klinisk praxis har begränsat prognostiskt värde. Inflammatoriska proteiner (biomarkörer), som är involverade i bl.a. arterioskleros och i respons till hjärtinfarkt, har fått uppmärksamhet som möjliga prognostiska prediktorer. Med en ny teknik för analys av sådana biomarkörer (Proximity Extension Assay, PEA) utvecklad av OLINK Proteomics i samarbete med Uppsala Universitet, kan ett stort antal biomarkörer från ett och samma blodprov analyseras samtidigt. Målsättningen med detta projekt är att identifiera de viktigaste prognostiska biomarkörerna hos patienter med kardiovaskulär sjukdom och som på sikt kan bli användbara i rutinsjukvård.